Sapphire

Spesielt utviklet for å administrere alle aspekter av PQ-data og kan kobles til et uendelig antall enheter.

Denne programvaren utgjør hjertet av våre tekniske analyseverktøy.

Den lar deg se alle målepunkter på et live geografisk kart med sanntidsdata og generelle statuser. Hvert målepunkt har to statuser:

Elektrisk:
Grønn så lenge de elektriske forholdene på det spesifikke målepunktet er i samsvar med forhåndskonfigurert nettkode.
System:
Grønt så lenge måleenheten er i driftsforhold.

I tillegg til live-kartet, er det 3 «widgets» tilgjengelig for å vise status for det elektriske nettverket:
Strømkvalitet: strømkvalitetswidgeten viser en liste over målepunkter som er i strid med forhåndskonfigurert nettkode. En lenke til kart eller undersøkelse er tilgjengelig for rask tilgang.

Forstyrrelser: forstyrrelseswidgeten viser en liste over korte forhåndsdefinerte hendelser som har skjedd i løpet av siste time / dag / uke / måned. En lenke til kart eller undersøkelse er tilgjengelig for rask tilgang.

System: systemwidget viser en liste over systemmeldinger / advarsler om driftsforhold. En lenke til systemmodul er også her tilgjengelig for videre utredning.

Detaljerte data kan enkelt analyseres av en rekke klienter på ethvert sted. INVESTIGATOR-modulen gir et umiddelbart, helhetlig og forståelig bilde av alt som har skjedd i nettverket.

 • Støtte for flere leverandører
 • Ingen tapte hendelser
 • Lett og enkel feilkonfigurasjon
 • Rapportering og etterlevelse er enkelt og fleksibelt
 • Se hele bildet

Programvaren har blitt utviklet spesielt for å administrere alle aspekter av PQ data. Programvaren utgjør hjertet av våre tekniske anlyseverktøy og kan kobles til et uendelig antall enheter. Strømmen av PQ data kan beskrives som følger:

NEDLASTING
Samler alle bølgeform data som har vært kontinuerlig spilt i et komprimert ZIP-filformat.

PROSESS
Dataene er bearbeidet og tilrettelagt for rask tilgang og lagring. Et bredt spekter av elektriske parametere er da beregnet på grunnlag av de rådata.

De omorganiserte rådata, og de beregnede parametre med statistikk inkludert, blir lagret og tilgjengelig på nett for senere oppslag og analyse.

LEVERANSE
All elektriske informasjon, inkludert hendelsesr og alarmer/notiser kan leveres over en rekk kommunikasjonsgrensesnitt.
Denne funksjonen inkluderer eksport av date og rapporter i en mengde forskjellige formater som:

 • Comtrade
 • PQDIF
 • CSV
 • RTF
 • HTML
 • PDF etc .

SYNLIGGJØRING
Detaljerte data kan enkelt analyseres av en rekke klienter på ethvert sted. INVESTIGATOR programvaren gir et umiddelbart, helhetlig og forståelig bilde av alt som har skjedd i nettverket.