Sapphire

Spesielt utviklet for å administrere alle aspekter av PQ-data og kan kobles til et uendelig antall enheter.

Denne programvaren utgjør hjertet av våre tekniske analyseverktøy.

Den lar deg se alle målepunkter på et live geografisk kart med sanntidsdata og generelle statuser. Hvert målepunkt har to statuser:

Elektrisk:
Grønn så lenge de elektriske forholdene på det spesifikke målepunktet er i samsvar med forhåndskonfigurert nettkode.
System:
Grønt så lenge måleenheten er i driftsforhold.

I tillegg til live-kartet, er det 3 «widgets» tilgjengelig for å vise status for det elektriske nettverket:
Strømkvalitet: strømkvalitetswidgeten viser en liste over målepunkter som er i strid med forhåndskonfigurert nettkode. En lenke til kart eller undersøkelse er tilgjengelig for rask tilgang.

Forstyrrelser: forstyrrelseswidgeten viser en liste over korte forhåndsdefinerte hendelser som har skjedd i løpet av siste time / dag / uke / måned. En lenke til kart eller undersøkelse er tilgjengelig for rask tilgang.

System: systemwidget viser en liste over systemmeldinger / advarsler om driftsforhold. En lenke til systemmodul er også her tilgjengelig for videre utredning.

Detaljerte data kan enkelt analyseres av en rekke klienter på ethvert sted. INVESTIGATOR-modulen gir et umiddelbart, helhetlig og forståelig bilde av alt som har skjedd i nettverket.

  • Støtte for flere leverandører
  • Ingen tapte hendelser
  • Lett og enkel feilkonfigurasjon
  • Rapportering og etterlevelse er enkelt og fleksibelt
  • Se hele bildet
Meny