Equalizer-st

Reduser risikoen som oppstår når store motorer starter opp! Unngå nedetid og produksjonstap!

Løsningen er utviklet for å kunne avhjelpe for utfordringene under store motorers oppstart. Typiske krav under slike oppstartsprosesser, er behovet for reaktiv strøm som er 3-8 ganger motorens nominelle strøm i løpet av en svært kort tidsperiode.

Risikoen er at dette fører til et spenningsfall i nettverket hvis dette ikke er konstruert for å tåle denne midlertidige høye belastningen. Vår løsning reduserer spenningsfallet i forhold til krav om strøm og kompenserer dynamisk for høy reaktiv energietterspørsel i ønsket tidsrom.

  • Optimaliserer systemytelsen ved å forkorte motorens oppstartstid
  • Unngår unødig slitasje på motor og forlenger levetid
  • Reduserer oppstartsstrøm og sikrer en trygg og vellykket oppstart
  • Sentralisert løsning – en installasjon kan styre ubegrenset antall forutsatt at oppstart ikke skjer samtidig
  • Øker strømkvaliteten gjennom harmoniske filter
Meny