Equalizer-RT

Denne høyhastighetsløsningen klarer selv under svært lave spenningsfall å levere en betydelig reaktiv effekt!

Løsningen er et fritt statisk kompensasjonssystem som er modifisert for å øke leveransen av kVA- kapasitet for korttidsspennings applikasjoner.

Den er spesielt utviklet for vindturbiner og leverer en betydelig reaktiv effekt selv under svært lave spenningsfall og har en tapsfri tilkobling.

Meny