Våre tjenester skal gi deg trygghet

Termografering

Varmgang i elektriske koblinger er et tegn på dårlig kontakt som senere kan føre til brann med påfølgende utbedringskostnader. Våre elektrotermografører benytter det beste og mest avanserte utstyret på markedet og avdekker effektivt varmgang i elektriske koblinger umiddelbart.

Vernerunder

Vernerunde elektro, eller internkontroll elektro, er en pålagt HMS-aktivitet hvor man går en runde i bygget for å få oversikt over feil og mangler ved det elektriske anlegget.

Spenningskvalitet

Har du kontroll på spenningen? Vi har alltid hatt høyt fokus på spenningskvalitet og korrigerende tiltak i forbindelse med sikker strømforsyning.

Tredjepartskontroll

Er du overbevist om at anlegget ditt lever opp til de krav som er stilt til person-, brann- og driftssikkerhet? Tredjepartskontroll er en nøytral kontroll, og her kontrolleres det at anlegget tilfredsstiller de krav som er stilt til person-, brann- og driftsikkerhet.

Kurs

Det er viktig å utvikle seg faglig! Vi utvikler kurs innen elektrofaget og holder disse for elektrokjeder, installatører, montører og annet personell tilknyttet elektrofaget.

Lysbueberegninger

Lysebue, det er farlig det! Flere burde benytte lysbueberegninger for å skape en sikrere arbeidshverdag for sine ansatte.

Meny