Magien med termografi!

Har du noen gang fundert over hvorfor magikere aldri avslører triksene sine? Det er fordi magi, som de fleste andre ting, er enkelt så lenge man lærer seg triksene. Sånn er det også med termografi.

Når man snakker om termografi på generell basis er det lett å fokusere på enkelhet og glemme kilden til magien bak termografi – termograføren

I hvert fall hvis man skal tro amerikanske Jim Seffrin fra Infraspection Institute som flere av våre ansatte har utdanningen sin fra.

Er termografi så enkelt som det ser ut?

Det man trenger for å utføre en termografisk inspeksjon er et termografikamera, en termografør og ikke minst kunnskapen som termograføren bærer på. Av disse tre tingene er det størst mulighet for begrensinger i kunnskapen hos termograføren.

For å kunne tilby tjenester som termografør mener vi i PQS at det er særdeles viktig at man må få kursing og opplæring i følgende:
– Konstruksjon og teori bak objektet eller systemet som skal termograferes.
– Infrarød teori og prinsipper bak varmeoverføring.
– Hvordan bruke et termografikamera.
– Hvordan oppdage potensielle feilkilder ved temperaturmålinger og hva som skal til for å unngå de.

I tillegg til de overnevnte punktene må en kvalifisert termografør også være erfaren med tanke på hvordan installasjonen eller objektet som inspiseres skal fungere ved normaldrift. Oppsummert trenger en dyktig termografør betraktelig mengde trening og erfaring fra felt.

PQS sine termogafører har kunnskap – og riktig utstyr

– Våre elektrotermografører innehar ikke bare denne kunnskapen de benytter også det beste og mest avanserte utstyret innen termografering på markedet, forteller Terje Jørgensen.

Kombinasjonen av kunnskap og markedets beste utstyr avdekker effektivt varmgang i elektriske koblinger umiddelbart. På den måten sparer bedrifter både tid og penger siden man kan planlegge driftsavbrudd i god tid på forhånd og forebygge brann.

Det å få termografering til å se lett ut er en anerkjennelse til de ferdigheter og kunnskaper en profesjonell termografør besitter.

For å sitere nevnte Jim Seffrin; – Neste gang du hører påstander om at termografering er enkelt, husk at det først er lett etter at noen har investert en solid mengde tid og innsats for å lære seg kunsten og vitenskapen bak. I et trylleshow kommer magien fra magikere, ikke tryllestaven. Ved termografering, kommer magien fra termograføren.