PQS ansatte i arbeidsutstyr sjekker kvalitet

Fagfolk og innkjøpere må jobbe sammen

PQS ble startet for 30 år siden for å bidra til å drive bransjen videre.

Vi har derfor hatt et sterkt fokus på innovasjon og alltid sett oss rundt etter nye muligheter. Kontaktnettverket vårt er stort fordi vi brenner for bransjen vår! Derfor er det også vår plikt å si hva vi mener om viktige saker som opptar, ikke bare vår drift, men også våre kollegaer, samarbeidspartnere og konkurrenters.

Vi har i elektrobransjen en rekke frivillige sertifiseringsordninger og myndighetspålagte ordninger for godkjenning. Det er DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som godkjenner elektrofagfolk og virksomheter for kontroll og utførelse av elektriske anlegg. Sertifiseringsordningene administreres av sertifiseringsforetak som er underlagt streng kontroll av Norsk Akkreditering. 

Aktiv deltagelse fra fagfolk 

Hverken sertifisering eller godkjenning er bekreftelse på kvaliteten på det som utføres. I elektrobransjen som i alle andre bransjer er det stor forskjell på kvalitet. I tillegg til å inneha spesielle sertifiseringer og godkjenninger for sin virksomhet i elektrobransjen kan man også ha et sertifisert kvalitetssikringssystem. Fortsatt har man ikke dokumentert at kvaliteten på det man leverer tilfredsstiller kundens ønsker og behov.
 
Derfor er det viktig at innkjøpere ikke bare ber om bekreftelse på sertifikater og godkjenninger. For å sikre at riktig leverandør blir valgt til oppdragene er det viktig at det blir gjort en grundig evaluering av hvordan leverandøren løser oppgaven. Uten en slik grundig evaluering kan innkjøperen gjøre foretaket en bjørnetjeneste ved at det inngås kontrakt med en leverandør som leverer manglende kvalitet for en høy kostnad. Å utelate slikt krav og kun be om sertifikater, godkjenninger og pris er en forsømmelse.
 
Ofte ser vi at elektrofagfolk utelates i prosessen med utformingen av konkurransegrunnlaget. Uten en aktiv deltakelse fra fagfolk løper man en større risiko. Ved at innkjøper og fagfolk jobber tett sammen sikrer man at foretaket får utstyr og tjenester levert med god kvalitet til riktig pris.